browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Besök platserna för 7 underverken

Posted by on

Världens 7 underverk handlar om 7 antika byggnadsverk som vid det tillfället representerade mänsklighetens mest fantastiska bedrifter. Det är fortfarande otroliga byggnader men endast 1 står än idag och vissa undrar man till och med om de någonsin funnits. Gör en resa i antikens spår och besök platserna för de sju underverken. Du kommer hem mer berest och med ny kunskap!

1 Egypten – Cheopspyramiden

I Giza ligger den största pyramiden men funnit och som har stått sedan 2500-talet f.v.t. Egypten har länge varit en plats som lockat arkeologer och äventyrare. Egyptens faraoner och deras skatter har varit fokus i populärkultur under en lång tid. Idag kan du hitta spelautomater som bygger på antika Egyptens kultur likaväl som filmer när skatter plundras och bevaras. Cheopspyramiden har varit i centrum i en del av detta.

2 Irak – Babylons Hängande Trädgårdar

Det här underverket är man inte säker på om det någonsin har funnits. Det ska vara uppfört runt 500-talet f.v.t men det finns inga babyloniska källor som talar för detta. Istället har vi fått all information av trädgårdarna från antika Grekland där flera texter försöker utförligt beskriva hur trädgårdarna såg ut. Det finns inge spår i nuvarande Irak men om de faktiskt har funnits är det till provinsen Babil du ska åka. Dock är det enligt utrikesdepartementet inte rekommenderat att besöka Irak just nu på grund av landet många oroligheter.

3 Grekland – Zeusstatyn

I templet Olympia stor en gigantisk staty föreställande guden Zeus som man efter myntavbildningar tror satt på en stor tron och tittade ner på sina undersåtar. Enligt källor från den tiden var statyn 12 meter hög. Statyn förstördes dock efter mycket flyttande kring 460-talet f.v.t på grund av en härjande brand, då befann den sig i Konstatinopel. Den originella placeringen för statyn var i Pisatis.

4 Turkiet – Artemistemplet

Det stora templet finns inte mer men låg tidigare vid berget Mykele i Turkiet. Det antika området Efesos koloniserades av greker som tog med sina gudar till landet. Ett magnefik tempel åt jaktgudinnan Artemis byggdes på platsen som sedan förstdes av Kimmerierna 600 f.v.t. Efesierna valde dock att bygga upp det igen enligt gamla specifikationer men återigen förstördes det 263 e.v.t, denna gång av goter.

5 Turkiet – Mausoleet

I den antika staden Halikarnassos byggdes detta mausoleum på order av drottning Artemisia för att hon och kungen skulle ha en gravplats lika ståtlig som de gamla egyptierna. Man vet väldigt lite om hur mausoleet såg ut men det är ett underverk som fick stå länge, detta överlevde till 1522 om än i dålig form.

6 Grekland – Kolossen

På Rhodos, 280-talet f.v.t, byggdes en enorm staty föreställande solguden Helos vid hamnens inlopp. Det var antikens högsta skulptur, den sägs ha varit 33 meter hög. Den överlevda absolut kortast tid, bara runt 50-60 år innan en jordbävningen fick den att falla.

7 Egypten – Fyrtornet

Utanför Alexandrias hamn, på ön Faros, arbetade man i 15 år innan fyrtornet stod klart. Man tror att det var runt 120 meter högt och det är underverket som fått stå näst längst, efter pyramiden. Fyrtornet överlevda flera jordbävningar med diverse skador men det var inte förrän 1480 som de sista bitarna försvann när dåtidens sultan använda dem för att bygga ett fort.